Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  9 (Det norske språksystemet)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Om ordbøker
   
  KAP. 9. DET NORSKE SPRÅKSYSTEMET
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Om ordbøker

Ordbøker kan være av mange slag. Noen forteller om opprinnelsen til ordene. De kaller vi etymologiske ordbøker. Andre tar for seg spesielle kategorier av ord, for eksempel «fremmedord», lånord (importord) eller ord som er i bruk på et bestemt fagfelt. Norsk dataordbok hører til den siste kategorien. Det finnes også ordbøker for slanguttrykk og for nyord i norsk.

a Undersøk hvilke ordbøker over norsk språk som finnes i skolebiblioteket. Velg ut ei av dem og presenter boka for klassen eller for ei mindre elevgruppe. Legg vekt på å få fram hva vi kan finne ut ved hjelp av den ordboka du har valgt. Bruk eksempler.

b Les en tidsskriftartikkel, en avisartikkel eller et kapittel i læreboka. Sett strek under ord du er usikker på betydningen av, eller som du vil vite mer om. Slå opp disse ordene i ei ordbok, for eksempel Bokmålsordboka eller Nynorskordboka. Begge disse ordbøkene kan du søke i på Internett: www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html. Hva fant du ut om ordet eller ordene?

c Finn ut hvor mange oppslagsord det er i ulike ordbøker som er tilgjengelige på skolen eller på Internett. Prøv deretter å finne opplysninger om hvor stort ordtilfang det er regnet med at en gjennomsnittsperson har i ordforrådet sitt. (Her kan nok overslagene variere noe fra kilde til kilde.)

d Sett opp, sammen med medelever, ei liste med ord. Prøv å hente ut så mange opplysninger som mulig om disse ordene fra eget ordforråd, og lag en oversikt over hva dere vet om betydning, trykk, tonelag, bøying og bruk. Slå deretter opp i ei stor ordbok og sammenlikn med de opplysningene som finnes der.