Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  9 (Det norske språksystemet)   >  OPPGAVER  >  Ekstraoppgaver  >  Om betydningen av ord
   
  KAP. 9. DET NORSKE SPRÅKSYSTEMET
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Om betydningen av ord

Nedenfor finner du ordboksdefinisjonene for en del ord, hentet fra Nynorskordboka og Bokmålsordboka. Knytter du andre assosiasjoner til ordene enn det som går fram av definisjonene?

kriste|leg [~lig] a2 (norr kristi(n)ligr; sjå II *kristen) 1 som fremjar synsmåtane i kristendomen ei k- bok / ei k- foreining / eit k- møte 2 om person, framferd: som er tilhengjar av kristendomen, som legg vekt på å vise at ein er *kristen (I,1) vere, bli k- 3 sømeleg på k- vis

snauskalle (av I skalle, i tyding 2 etter eng. skinhead) 1 fleinskalle (2) 2 person med glattraka hovud, oftast nytta om ungdom med nynazistiske haldningar

nerd m1 (eng.) intelligent, men ensporet og usosial person han er en n- som alltid sitter med nesa i en bok / datan-