Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  17 (Litterær analyse og tolking)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Sider om tolking/analyse
   
  KAP. 17. LITTERÆR ANALYSE OG TOLKING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sider om tolking/analyse

Nedanfor finn du lenkjer til nokre nettstader som på ulike måtar prøver å lære oss det å tolke litteratur. Ta ein kikk på alle lenkjene og noter kva du synest om sidene (5–10 stikkord for kvar side). Kven er det som står bak dei fire sidene? Kva for sider synest du verkar mest seriøse? Grunngi svaret.

Vel ut den av sidene du likte best, og lag ein grundigare analyse av denne sida. Her er nokre forslag til spørsmål du kan prøve å svare på:

a Koreis ser sida ut?
b Kva for emne handlar sida om?
c Kven rettar sida seg først og fremst mot? Treffer ho målgruppa? Kvifor? Kvifor ikkje?
d Er sida lett å lese / finne fram i?
e Er råda som blir gitt, gode? Nemn nokre døme og grunngi svara.
f Foreslår sida ein fast framgangsmåte eller disposisjon for tolkinga? Er dette eventuelt bra eller ikkje? Grunngi svaret.
g Kva slags type døme finn du? Er desse døma gode?
h Er det noko du saknar i framstillinga?

Lenkjer:

home.no.net/mgjesda/litterar_analyse.htm
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=9380
http://www.skoleside.no/episk.htm
http://noddi.com/Undervisningsopplegg/Dramateori.htm
http://www.skole.no/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=1403