Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 16. Å SKRIVE BÅDE BOKMÅL OG NYNORSK
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ordkunnskap og nynorsk rettskriving

Ord- og rettskrivingskunnskap

Aasentunet har ei nettside med små ord- og språkspel. Gå til denne sida og gjer

a) Ordspel
b) Ordleik
c) Kryssord

Adressa til spelsida: http://www.spel.aasentunet.no/