Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 16. Å SKRIVE BÅDE BOKMÅL OG NYNORSK
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ord på nynorsk og bokmål

Fordi både nynorsk og bokmål er norske skriftspråk, har dei mesteparten av ordtilfanget felles. Dei aller fleste orda vi bruker når vi skriv bokmål, kan vi også bruke når vi skriv nynorsk, og omvendt. Det som i hovudsak skil nynorsk og bokmål, er måten ord blir stava og bøygde på. Men i nokre tilfelle må vi bruke ulike ord i nynorsk og bokmål.

Oppgåve 1
Nedanfor finn du ei liste med ord på bokmål som har alternative ord på nynorsk. Kopier ordlista slik at du kan arbeide med henne.

a)
Etter kvart ord skriv du det alternative ordet på nynorsk.
Finst det ord i bokmålslista som du meiner også kan brukast når du skriv nynorsk?

Gjer oppgåva utan hjelpemiddel. Gå deretter til denne ordlista på heimesidene til Språkrådet og kontroller svara dine: http://www.sprakradet.no/Tema/Skole/Nynorsk.nett.no/Ordtilfang/


b)
Bruk ei bokmålsordliste (elektronisk eller papirutgåve) og finn ut kva ord i ”nynorsklista” som også kan brukast når du skriv bokmål. Marker desse orda i lista di. Bokmålsordboka på nett: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html


Liste over ord på bokmål:
Advarsel
Allerede
Anledning
Antall
Avgjørelse
Bebyggelse
Begrep
Begynnelse
Beskrivelse
Beskylde
Betydning
Betydningsfull
Bevegelse
Bolig
Budskap
Disse
Ellers
Foran
Forbindelse
Fornøyd
Fortsatt
Forutsetning
Frihet
Følelse
Gjentakelse
Hendelse
Hensikt
Hvis
Hvordan
Hvorfor
I hvert fall
I virkeligheten
Ild
Innflytelse
Klær
Kun
Lav
Leder
Leilighet
Likhet
Man
Meget
Nærhet
Nødt til
Oppdragelse
Opplevelse
Ovenfor
Personlighet
Rettferdighet
Samt
Sagn
Selvfølgelig
Selvfølgelighet
Skjebne
Skjære
Sted
Stillhet
Tall
Unnskyldning
Utseende
Uttalelse
Valg
Vanskelighet
Verden
Virkelighet
Øke
Økning