Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  8 (Film)   >  OPPGÅVER  >  Samansette tekstar  >  Liten knute
   
  KAP. 8. FILM
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Liten knute

Sjå opptakta til «Liten knute» (4:30), og svar på spørsmåla under.
  1. Kven er forteljar?
  2. Kva kan du seie om biletutsnitta (i dette utdraget)? (Sjå omgrepa på sidene 129–130 i læreboka.)
  3. Er det reallyd eller effektlyd her, eller begge delar? Grunngi svaret ditt.
  4. Mot slutten av opptakta blir eitt og eitt lys sløkt, heilt til det til slutt berre er lys på mor og barn. Kva slags effekt oppnår filmskaparen med å gjere det slik?
  5. Kva får du vite om hovudpersonen her i opptakta?
  6. Kva trur du resten av filmen handlar om? (Opptakta fortel deg som regel noko om innhaldet i heile filmen.)