Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  8 (Film)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Norsk filminstitutt
   
  KAP. 8. FILM
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Norsk filminstitutt

Er det nokon som tek ansvar for gamle filmar? Er det nokon som tek vare på nye filmar etter kvart som dei ikkje lenger blir viste på kino? Har nokon ansvar for å distribuere og profilere norsk film? Ja, heldigvis!

Finn svar på desse spørsmåla gjennom å studere nettstaden til Norsk filminstitutt:

• Kva er Norsk filminstitutt, og kva gjer denne institusjonen?
• Kva er Filmens hus, og kva skjer der?
• Kva finn du i filmmuseet til Norsk filminstitutt?
• Kva meir har nettstaden til Norsk filminstituttet å tilby ein som er filminteressert?

Etter at nettjakta er over:
Lag ein digital presentasjon av Norsk filminstitutt og hald eit innlegg på ti minutt for medelevar om kva Norsk filminstitutt er, og vurder kor viktig det er å ha eit slikt institutt i Noreg.
Nettadresse: www.nfi.no
Tidsramme: ein dobbeltime (ei økt) og heimearbeid