Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  8 (Film)   >  OPPGÅVER  >  Ekstraoppgåver  >  Dokumentarfilm
   
  KAP. 8. FILM
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dokumentarfilm

Vel ein dokumentarfilm.
a Kva (problemstilling/emne/sak) vil regissøren kaste lys over i filmen sin?
b Kva vil filmskaparen dokumentere i tilknyting til denne problemstillinga, denne saka eller dette emnet?
c Kva for personar er med i filmen?
d Kva for verkemiddel er brukte?

Forslag til aktuelle regissørar:
Norsk: Margreth Olin: Ungdommens råskap (2004) Kroppen min (2002)
Amerikansk: Michael Moore: Bowling for Columbine (2002) Fahrenheit 9/11 (2004)