Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  8 (Film)   >  OPPGÅVER  >  Ekstraoppgåver  >  Vurdering av film
   
  KAP. 8. FILM
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vurdering av film

Citizen Kane – den beste filmen gjennom tidene?
Filmen Citizen Kane (1941) av amerikanaren Orson Welles blei i 2001 kåra til den beste filmen gjennom tidene.
a Sjå opptakta. Kva ser det ut til at filmen skal handle om?
b Sjå filmen ferdig. Kva ville Orson Welles formidle med denne filmen?
c Kva for filmatiske verkemiddel bruker han for å få formidla denne bodskapen?
d Kva kan grunnen vere til at filmen er blitt kåra til den beste filmen gjennom tidene?