Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 7. ORD OG BILETE
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vel eit kjend eventyr eller ein myte. Lag eit oppslag frå ei nettavis der du presenterer eventyret som ei nyheit. Bruk bilete frå banken for å illustrere saka di.

Gå inn på ulike nettaviser for å sjå korleis dei presenterar sakene sine.


Askeladden?
Kongeriket?
Kongeriket?
Rødhette?
Skogen?
Ulven?