Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  6 (Argumentasjon)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Åpen argumentasjon
   
  KAP. 6. ARGUMENTASJON
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Åpen argumentasjon

I denne nettjakten skal vi arbeide videre med argumentasjon. Først skal vi fordype oss i ulike former for argumentasjon, deretter skal vi forsøke å vurdere hvordan en kan argumentere for noe som det er stor uenighet om det finnes bevis for (for eksempel Guds eksistens). Helt til slutt skal vi vurdere argumentasjonen til en som forsøker å forsvare et veldig kontroversielt standpunkt.

Ved å søke på ordene «åpen argumentasjon» (= direkte argumentasjon) og «skjult argumentasjon» (= indirekte argumentasjon) på nettet, kan du lett finne fram til sider som dette:

www.vgskole.net/teachers/norsk/ressurser/openarg.htm
www.gmsys.net/teachers/norsk/ressurser/skjultarg.htm

Gå inn på disse sidene, eller prøv å finne noen andre sider som også lister opp eksempler på ulike argumentasjonsformer. Svar på disse spørsmålene:
a Hva slags nettside er dette? Gir den nyttig informasjon, og er den lett å finne fram i?
b Er eksempelmaterialet godt? Er det mange forskjellige argumenter, og er eksemplene gode?
c Velg fem ulike argumentasjonsformer fra hver side, se på eksemplene og lag tre egne eksempler til hver argumentasjonsform.
d Ta for deg hver av de argumentasjonsformene du har valgt. Prøv å forklare dem med egne ord. I hvilke sammenhenger tror du at det passer å bruke disse argumentasjonsformene? Begrunn svaret.