Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  5 (Sakprosa)   >  OPPGAVER  >  Nettjakt  >  Skriv din egen tale
   
  KAP. 5. SAKPROSA
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Skriv din egen tale

Bruk det du har funnet ut i oppgavene ovenfor, til å skrive enten en festtale, en sørgetale eller en politisk tale. Velg en sak som talen skal handle om, og en (tenkt) situasjon der den skal framføres. Talen trenger ikke å være så lang. Det bør ta ca. to minutter å framføre den (det vil si et manus på omtrent en side).

Et viktig virkemiddel i taler er at du underbygger egne argumenter eller poenger ved å sitere autoriteter av ulike slag. På siden www.webland.no/sitater/ kan du søke etter slike sitater ved å skrive inn et tema i søkeboksen. Bruk denne siden til å finne sitater du kan bygge talen din på.

Publisering

Alternativ 1:
Hold (noen av) talene i klassen.

Alternativ 2:
Hvis klassen bruker en læringsplattform (Classfronter, It’s Learning eller liknende) kan talene legges ut i en mappe der. Etter at det er gjort, kan alle i klassen få tildelt en tale hver, som de skal gi skriftlig respons på. Legg responsene ut samme sted.

Alternativ 3:
Lag et hefte med alle talene og trykk opp et eksemplar til hver elev i klassen.

Lenkjer til taler