Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  4 (Dramatisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Kven er Jon Fosse?
   
  KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kven er Jon Fosse?

Gå inn på Wikipedia. Søk etter Jon Fosse i ruta for søk, til venstre i skjermbiletet. Les artikkelen du finn der om Jon Fosse, og svar på spørsmåla under.

a) Kor gammal er Jon Fosse?
b) Kva del av Noreg kjem han frå, og kvar bur han?
c) Kva for sjangrar skriv han i?
d) Innanfor kva sjangrar er han mest produktiv?
e) Kor mange språk er tekstane hans omsette til?