Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  4 (Dramatisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Samansette tekstar  >  Teater
   
  KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Teater

Teater med svidde dekk og bensin (2 minutt)

Oppgåve 1. Kvifor og korleis kan denne framsyninga vere eit kunstprosjekt som det kan vere interessant for politiet å trengje djupare inn i, slik teatersjefen hevdar at ho er?

Oppgåve 2. Kan teater som dette ha ein uønskt smitteeffekt, slik politiet først frykta?