Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  3 (Lyrisk dikting)   >  OPPGÅVER  >  Nettjakt  >  Debattforum
   
  KAP. 3. LYRISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Debattforum

Gå til nettstaden fortellinger.net
a) Gi ei vurdering av denne nettstaden.
b) Klikk på «Dikt» i toppmenyen (eller gå til fortellinger.net/tekster/dikt/) Vel ut nokre tilfeldige dikt (til dømes fem dikt) og les dei grundig.
c) Klikk på «Forum» (eller denne lenkja: fortellinger.net/forum/) og les nokre av kommentarane som er gitt av andre til nokre dikt som du vel sjølv. Kommenter dei dikta du liker best, i debattforumet på nettstaden.
d) Du kan også prøve å leggje inn ditt eige dikt (til dømes det du laga i oppgåve 1) og sjå om du får nokon kommentar. (Du kan ikkje rekne med at kommentaren kjem med ein gong.)
e) Skriv ei samla vurdering på omtrent ei halv side av dei to nettstadene du har vore inne på.