Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  2 (Episk diktning)   >  LÆRERRESSURS  >  Arbeid med kapittel 2
   
  KAP. 2. EPISK DIKTNING
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arbeid med kapittel 2: Episk diktning

Kompetansemålene for vg1 sier under punktet «Skriftlige tekster» at elevene skal kunne tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg av samtidstekster. Videre står det under punktet «Språk og kultur» at elevene skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtidstekster sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land. Elevene skal kunne bruke denne kunnskapen om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse (mål for muntlige tekster, tredje punkt).

Kapitlet om episk diktning møter disse kravene ved å trekke linjene fra de eldste fortellingene i europeisk litteratur (Homers Odysseen) via norske folkeeventyr (om Askeladden) til norsk samtidslitteratur (Erlend Loe). Teorikapitlet gir sjangerkunnskap og innføring i analyse og tolkning av episke tekster. Kapitlet gjør greie for den episke diktningens viktigste fortellemåter, gir eksempler på dem og drøfter hvilken virkning de ulike virkemidlene som er valgt, kan ha. Her på nettstedet ligger en lysbildepresentasjon til bruk ved lærerstyrt gjennomgang av dette teoristoffet. Etter teoristoffet i læreboka er det to typer oppgaver: oppsummeringsoppgaver og fordypningsoppgaver. Flere av fordypningsoppgavene kan løses på ulikt nivå og kan derfor brukes både som igangsettere og etter at kapitlet er gjennomgått av læreren.

Det er selvsagt naturlig å knytte det episke tekstutvalget i tekstsamlingen til arbeidet med sjangerkunnskapen. Tekstutvalget er variert og viser ulike verdier og ulike fortellemåter, både i de eldste tekstene og i tekstene fra samtidslitteraturen. Det kan være tjenlig å la elevene lese en del tekster og la dem reflektere fritt rundt særtrekk ved innhold og form før den lærerstyrte gjennomgangen av sjangerteorien. Her på nettstedet er der laget et forslag til hvordan tekster kan grupperes, slik at elevenes søk når de skal sammenlikne tekster, kan bli målrettet. Dette forslaget til gruppering kan imidlertid i mange tilfeller begrense opplevelsen av teksten, og læreren må selv vurdere om en slik tilnærming er tjenlig eller ikke.

Det finnes mye stoff både om den eldste litteraturen og om samtidslitteraturen i massemediene. Dagsavisenes litteraturanmeldelser kan brukes som utgangspunkt for å drøfte hva anmeldere legger vekt på når de vurderer litteratur, og de er også fine å bruke som forbilder for elever når de selv skal vurdere og reflektere over litteratur de har lest. Å bruke stoff om litteratur fra massemediene er i tillegg en viktig del av det å realisere læreplanens mål om å gjøre greie for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangrer og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten («Språk og kultur», femte punkt). Nettjaktoppgavene på nettstedet til Tema legger også til rette for denne tilnærmingsmåten.

Å knytte arbeidet med episk diktning til arbeidet med film er ofte takknemlig, og det kan være svært vellykket (se omtalen av kapittel 8 «Film»).