Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 2. EPISK DIKTNING
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Om samtidsforfattere og deres forfatterskap

Tidsbruk: En dobbeltime på skolen og en arbeidsøkt hjemme
Tid til presentasjon: 15 minutter

Hvilke norske forfattere kjenner du fra vår samtid? Har du lest noen tekster av dem? Vet du hva de dikter om, og hvilket lys de kaster over vår tid og mennesker som lever her og nå? Hvordan karakteriseres og vurderes de ulike forfatterskapene i mediene?

a) Velg en samtidsforfatter som er representert med en tekst i læreboka, og les teksten. Velg deretter et bestemt verk av forfatteren og les anmeldelser av dette verket i ulike aviser. Hva er det forfatteren tematiserer? Hva trekker anmelderne fram som verkets styrke, og hva peker de på som svakheter?

b) Produktet du presenterer, skal være en sammensatt tekst. Les høyt for klassen fra den teksten du har lest av forfatteren. Kommenter og vurder teksten i lys av det du har funnet fram til under punkt a. Eventuelt kan du lese fra forfatteren etter at du har presentert ham eller henne.

Bakgrunnskunnskap for å løse denne oppgaven finner du i ressursbanken. Gå til Dagbladets litteratursider, og finn artikler om forfatteren og hans eller hennes forfatterskap.