Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 2. EPISK DIKTNING
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Om guder og helter – Europas første fortellinger

Hva slags historier synes du er spennende? Hva slags historier tror du mennesker som har levd før oss, har likt? Har du hørt om den trojanske hesten, eller om Odyssevs‘ lange og farlige sjøreise? Eller om bakgrunnen for både trojanerkrigen og Odyssevs lange reise, nemlig de tre gudinnene Hera, Atene og Afrodite, som kom i konflikt om hvem av dem som var vakrest? Hvis ikke kan denne nettjakten, og en påfølgende jakt i biblioteket og i læreboka, sette deg på sporet etter dem. Jakten vil føre deg til begynnelsen av europeisk litteraturhistorie.

a) Når og hvor begynner Europas litteraturhistorie?
Hva heter de eldste verkene i europeisk litteratur?
Hva handler disse verkene om?
Hva heter forfatterne av verkene, og hva vet vi om dem?

b) Skriv et foredrag med tittelen «Den eldste europeiske litteraturen». Framføringen skal ta 5–10 minutter.

c) La klassen få høre en av de eldste fortellingene vi har i Europa. Søk på biblioteket. Øv deg på å framføre fortellingen du fant fram til.

Bakgrunnskunnskap for å løse denne oppgaven finner du i NRKs fjernsynsserie «Lesekunst». Se det første programmet i Lesekunst-serien. Det heter «Den store fortellingen» og varer i 30 minutter. Til høyre på samme nettside, under «Forfattere», finner du forfatterportretter ordnet alfabetisk. Der er det gitt en nærmere presentasjon av forfattere som omtales i fjernsynsprogrammet. Nettadresse: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/59457.

Til framføring av fortelling/foredrag:

Bruk gjerne disse bildene i fortellingen/foredraget, evt. finn andre i ressursbanken.