Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  13 (Språk på 1700-talet)
   
  KAP. 13. SPRÅK PÅ 1700-TALET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Språk på 1700-taletJoseph Wright of Derby (1734–1797): Eksperiment med fugl i luftpumpe, 1768

”I middelalderen og langt inn i moderne tid var latin det internasjonale kommunikasjonsspråket, slik engelsk er det i dag.”

Kjelde: frå informasjonssida om årsstudium i latin ved NTNU. http://www.ntnu.no/studier/aalat, henta 01.04.2011

1. I opplysningstida var latin det språket ein brukte i vitskapen.

a. Kan du noko latin?
b. Kvifor trur du ein trong eit internasjonalt kommunikasjonsspråk på 1700-talet?
c. Kvifor er engelsk eit slikt språk i dag?