Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  8 (Litteratur på 1500-talet)
   
  KAP. 8. LITTERATUR PÅ 1500-TALET
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Litteratur på 1500-taletHans Holbein (1497–1543): Ambassadørane, 1533


1. Over ser du eit bilete som skal vise at oppdagingar, vitskap og oppfinningar prega slutten av 1400-talet og 1500-talet.

a. Kva i biletet kan ein kople til oppdagingar, vitskap og oppfinningar?
b. Korleis trur du dette var med på å forandre korleis folk tenkte om den verda dei levde i?