Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  16 (Lese og skrive)
   
  KAP. 16. LESE OG SKRIVE
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Lese og skriveOstkreuz/Thomas Meyer

1. I bildet over er det flere ulike tekster.

a. Hvilke finner du?
b. Hvordan leser du de ulike tekstene?
c. Leser du en beskjed på en post-it-lapp og en fagartikkel på samme måte? Begrunn svaret ditt.
d. Hva slags tekster skriver du selv i løpet av ei uke?
e. Bruker du samme framgangsmåte når du skal skrive en tekst på facebook, som når du skal ta notat i timen eller skrive ei drøfting? Hva er forskjellig? Hva er likt?
f. Hva slags tekster liker du best å skrive? Hvorfor?