Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  15 (Språk fra 1800 til 1870)
   
  KAP. 15. SPRÅK FRA 1800 TIL 1870
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Språk fra 1800 til 1870Ivar Aasen-tunet/foto: Carl Christian Wischmann

Millom Bakkar og Berg ut med Havet
hever Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv hever Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

Kjelde: http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=4372&id=10269
frå Symra, 3. utgåva 1875


1. Over ser du et bilde av Ivar Aasen. Han levde og arbeidet med språk på 1800-tallet, og han blir omtalt som far til det nynorske skriftspråket. Aasen skapte nynorsk ved å samle inn talemålsprøver fra mange dialekter i Norge, og laget et nytt språk med utgangspunkt i dem.

a. Pek på likheter mellom talemålet ditt og nynorsk.
b. Hva i tekstutdraget over tror du er forskjellig fra det danske skriftspråket?
c. Hvorfor tror du Aasen ville bruke dialektene for å skape et nytt skriftspråk?
d. Kan man si at det arbeidet Aasen gjorde for det norske språket, er aktuelt i dag? Begrunn svaret ditt.