Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 5. EUROPEISK MIDDELALDER OG NORRØN LITTERATUR
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 

Europeisk middelalder og norrøn litteraturfoto: produsentane

1. Over ser du plakatene til to ganske nye, populære filmer. Historiene bak filmene stammer fra middelalderen.

a. Hva tror du kan være grunnen til at historiene fremdeles er aktuelle og at det blir laget spillefilmer av dem?