Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg2  >  Tema vg2  >  1 (Norsk i en globalisert verden)
   
  KAP. 1. NORSK I EN GLOBALISERT VERDEN
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Norsk i en globalisert verden

© Scanpix/Olav Urdahl

Fremmer "SALE" salget?

Globalisering, en serie utviklingstrekk som kan medføre at stadig større deler av verden på en eller annen måte trekkes inn i og integreres i verdensomspennende krefter og prosesser av forbruksmessig, økonomisk, politisk, sosial, kulturell, religiøs eller kommunikasjonsmessig type.
(Definisjon i Store norske leksikon)

1. Dette kapitlet handler om hvordan økt globalisering påvirker norsk kultur, spesielt norsk språk.

a. Finn eksempler på at internasjonale trender og prosesser virker inn på norske forhold, og på at norsk språk lar seg påvirke av andre språk. Diskuter om dette er bra eller ikke.