Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  Eksamen ()
   
  MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 

EKSAMEN

Til skriftlig eksamen vil du få oppgaver som handler om å analysere andres tekster. Her finner du forslag til hvordan du kan gå fram når du skal skrive ulike analyser. Forslagene inneholder momenter som du har lært om i de ulike kapitlene i Tema 1.