Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  13 (Tre store oppgåver)
   
  KAP. 13. TRE STORE OPPGÅVER
 
ELEVRESSURSAR
 
LÆRARRESSURSAR
 

Tre store oppgåverAne Mette Hol (f. 1979): 21 copies, 2004
© Ane Mette Hol

Læreplanen seier at du skal kunne

• setje saman og framføre eit avgrensa skjønnlitterært program

• gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald fordjupingsoppgåve og
utforme henne som ein munnleg, skriftleg eller samansett tekst
med språkleg, litterært eller anna norskfagleg emne

• gå opp til skriftleg eksamen i norsk hovudmål, bli trekt ut til
skriftleg eksamen i norsk sidemål og til munnleg eksamen i norsk