Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  12 (Lesing og skriving)
   
  KAP. 12. LESING OG SKRIVING
 
OPPGAVER
 

Lesing og skrivingThomas Struth (f. 1954): Chicago Art Institute 2, 1990
© Astrup Fearnley Samlingen, Oslo

Læreplanen sier at du skal kunne

• begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene

• skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og
nynorsk

• skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon