Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  11 (Retorikk)
   
  KAP. 11. RETORIKK
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

RetorikkOle John Aandal (f. 1960): Never try to trick me with a kiss, 2007
© Ole John Aandal

Læreplanen seier at du skal kunne

• bruke omgrepsapparat frå retorikken for å analysere og vurdere
tekstar i ulike sjangrar

• analysere og vurdere samanhengen mellom innhald, verkemiddel
og formål i munnlege sjangrar

• analysere og vurdere argumentasjon i og påverknad frå tekstar
i aviser, på fjernsyn og på Internett ved hjelp av omgrep frå retorikken

• vurdere argumentasjon i andre sine tekstar og underbyggje eigne
påstandar gjennom sakleg argumentasjon