Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 10. SPRÅK OG SPRÅKPOLITIKK I NORDEN
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 

Språk og språkpolitikk i Norden© Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Museet for samtidskunst / Morten Thorkildsen / Tore Hansen

Dei nordiske landa har hatt ulike mål for sine språkpolitiske program. Samtidig har nordiske språkpolitikarar vore opptatt av å bevare ein fellesnordisk språkbruk og språkforståing, og redusere påverknaden frå engelsk språk.

Diskuter om dette er realistiske mål i dagens nordiske samfunn.