Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 6. SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK 1900-2007
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007Foreldreaksjonen mot samnorsk sette i åra etter 2. verdskrigen eit tydeleg preg på norsk språkdebatt. Aksjonen samla inn ein halv million underskrifter mot 1938-rettskrivinga, og aksjonistane meinte blant anna at mange av formene var vulgære og stygge.

På biletet av denne læreboksida ser du somme av desse formene, og aksjonistanes rettingar av dei. På kva grunnlag kan ein hevde at desse formene er vulgære og stygge?