Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  5 (Litteraturen etter 1980)
   
  KAP. 5. LITTERATUREN ETTER 1980
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 
RESSURSBANK
 

Litteraturen etter 1980Hariton Pushwagner (f. 1940):
Jobkill, 1987
© Fotograf O. Væring AS / Terje Brofos (Hariton Pushwagner) / BONO 2008

Læreplanen sier at du skal kunne

• drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale
forfattere fra opplysningstida via realismen til i dag

• gjøre greie for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal
litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

• lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke
dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon

• begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene

• bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen
skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk

• gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og
utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med
språklig, litterært eller annet norskfaglig emne