Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg3  >  Tema vg3  >  4 (Litteraturen 1950-1980)
   
  KAP. 4. LITTERATUREN 1950-1980
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURSAR
 
RESSURSBANK
 

Litteraturen 1950-1980Per Kleiva (f. 1933): Blad fra Imperialistens dagbok 2, 1971
© Fotograf O. Væring AS / Per Kleiva / BONO 2008

Læreplanen seier at du skal kunne

• drøfte det moderne prosjektet slik det kjem til uttrykk i tekstar
av sentrale forfattarar frå opplysningstida via realismen til i dag

• gjere greie for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal
litteratur frå siste halvdel av 1800-talet til i dag

• lese og tolke eksperimenterande og modernistiske tekstar og
bruke dei som utgangspunkt for eigen tekstproduksjon

• grunngi eigne leseval og formulere problemstillingar til tekstane

• bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære verkemiddel i eiga
skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk

• gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald fordjupingsoppgåve og
utforme henne som ein munnleg, skriftleg eller samansett tekst
med språkleg, litterært eller anna norskfagleg emne