Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 2. SPRÅKDEBATT OG SPRÅKPOLITIKK 1830-1900
 
KOMPETANSEMÅL
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURSER
 

Språkdebatt og språkpolitikk 1830-1900Gustav Wentzel (1859-1927): Frokost 2, 1885
© Fotograf O. Væring AS

Dette bildet viser en scene fra et småborgerlig hjem i siste halvdel av 1800-tallet. Flere av personene på bildet leser, og vi kan forestille oss at de leser i avisa om det såkalte jamstillingsvedtaket, altså Stortingets vedtak om at det som senere skulle bli nynorsk og bokmål skulle likestilles i skolen.

Forestill deg hvordan de ulike personene reagerer når de leser dette.