Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 1. HVA ER LITTERATUR?
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hva er litteratur?Biblioteket i Alexandria, Egypt, tegnet av det norske arkitektfimaet Snøhetta
(c) Scanpix/EPA/Mike Nelson

Læreplanen sier at du skal kunne

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende
samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse

• vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtids-
tekster, sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur,
myter og folkediktning fra flere land

• gjøre greie for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte
sjangrer og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de
spiller i offentligheten