Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Analysemodeller

© BONO 2011


Bjørn Randsve: Gul – grå – oker, 1990

Læreplanen sier at du skal kunne

• tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster

• gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

• forklare argumentasjon i sakprosatekster

• mestre ulike skriveroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv


Her finner du forslag til hvordan du kan gå fram når du skal skrive tekster der du skal analysere andres tekster. Forslagene inneholder momenter hentet fra de kapitlene i læreboka der de ulike sjangrene er gjennomgått.