Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 14. TALE OG LYTTE
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tale og lytte

 (c) Scanpix/Corbis/Bettmann


(c) Scanpix/Corbis/Bettmann

Læreplanen sier at du skal kunne

• mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer,
presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler
om litteratur ut fra egen opplevelse

• bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole,
samfunn og arbeidsliv

• kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i
framføringer og presentasjoner

• bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
I tillegg er «å kunne uttrykke seg muntlig» en av de grunnnleggende ferdighetene i alle fag