Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 13. KILDER TIL KUNNSKAP
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kilder til kunnskap

 (c) Astrup-Fearnley Museet for Moderne Kunst


(c) Samfoto / Fredrik Naumann

Læreplanen sier at du skal kunne

• hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og
skriftlig arbeid

• bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole,
samfunn og arbeidsliv