Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 12. GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gjennom orda grip vi verda

 (c) Samfoto/NN/Bård Løken


(c) Samfoto/NN/Bård Løken

Læreplanen seier at du skal kunne

• forklare kva det vil seie å vere fleirspråkleg og gi døme på korleis språkleg
og kulturell samhandling kan føre til språklege endringar og kulturelt
medvit

• gjere greie for og vurdere korleis språk og sjangrar blir brukte av
representantar for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale samanhengar