Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 11. NORSK OG ANDRE SPRÅK
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Norsk og andre språk

 (c) DDB Oslo/Getty Images


(c) DDB Oslo/Getty Images

Læreplanen seier at du skal kunne

• forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, samanlikna med
andre språk