Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 10. NORSK, NORRØNT OG DE NORDISKE SPRÅKENE
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Norsk, norrønt og de nordiske språkene

(c) Fam Ekman/BONO 2007


Fam Ekman: Illustrasjon fra Vår gamle gudelære, 1993
(c) Fam Ekman/BONO 2007

Læreplanen sier at du skal kunne

• gjøre greie for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
og mellom norrønt og moderne norsk språk