Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 9. DET NORSKE SPRÅKSYSTEMET
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Det norske språksystemet

(c) Olav Christopher Jensen/BONO 2007


Olav Christopher Jenssen: Edition Biographie, 1997
(c) Olav Christopher Jensen/BONO 2007

Læreplanen sier at du skal kunne

• forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenliknet med
andre språk