Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 17. LITTERÆR ANALYSE OG TOLKING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Litterær analyse og tolking

(c) Leonard Rikhard/BONO 2007


Leonard Richard: Fire modellbord mot gult, 2000-01
(c) Leonard Rikhard/BONO 2007

Læreplanen seier at du skal kunne

• tolke og reflektere over innhald, form og formål i eit representativt utval
av samtidstekstar

• vurdere forteljemåtar og verdiar i er representativt utval av tekstar