Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 16. Å SKRIVE BÅDE BOKMÅL OG NYNORSK
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Å skrive både bokmål og nynorsk

(c) Scanpix/Rune Petter Ness


(c) Scanpix/Rune Petter Ness

Læreplanen seier at du skal kunne

• bruke eit breitt register av språklege verkemiddel i eiga skriving,
i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
I tillegg er det «å kunne skrive» grunnleggjande i alle fag.