Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 15. LESE OG SKRIVE
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lese og skrive

(c) Victor Sparre/BONO 2007


Victor Sparre: Barnet og boken, 1984
(c) Victor Sparre/BONO 2007

Læreplanen seier at du skal kunne

• tolke og reflektere over innhald, form og formål i eit representativt utval
av samtidstekstar, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og
i omsetjing frå samisk

• bruke eit breitt register av språklege verkemiddel i eiga skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk

• meistre ulike skriveroller som finst i skulekvardagen og i samfunns- og
arbeidslivet

• skrive tekstar i ulike kreative sjangrar

• bruke datateknologi til å arkivere og systematisere tekstar
I tillegg er «å kunne lese» og «å kunne uttrykkje seg skriftleg» grunnleggjande