Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  8 (Film)
   
  KAP. 8. FILM
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Film

(c) Scanpix/Warner Bros/Zuma Press


Keanu Reeves som Neo
(c) Scanpix/Warner Bros/Zuma Press

Læreplanen seier at du skal kunne

• gjere greie for estetiske uttrykk i film og drøfte ulike funksjonar knytte
til språk og bilete

• tolke og vurdere samspelet mellom munnleg og skriftleg språk, bilete,
lyd og musikk, rørsle, grafikk og design og vise samanhengen mellom
innhald, form og formål

• gjere greie for mangfaldet av munnlege, skriftlege og samansette sjangrar
og medium i det norske samfunnet i dag, og den rolla dei speler i
samfunnet