Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 7. ORD OG BILETE
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ord og bilete

(c) Scanpix/Corbis/World Film Enterprises


Detalj frå Michenlangelos takmåleri i Det sixtinske kapellet i Vatikanet (1508–12)
(c) Scanpix/Corbis/World Film Enterprises

Læreplanen seier at du skal

• tolke og vurdere samspelet mellom munnleg og skriftleg språk, bilete,
lyd og musikk, rørsle, grafikk og design og vise samanhengen mellom
innhald, form og formål

• gjere greie for estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og
reklame og drøfte ulike funksjonar knytte til språk og bilete

• gjere greie for mangfaldet av munnlege, skriftlege og samansette sjangrar
og medium i det norske samfunnet i dag, og den rolla dei speler i
samfunnet