Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 6. ARGUMENTASJON
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Argumentasjon

(c) Paul S. Amundsen


(c) Paul S. Amundsen

Læreplanen sier at du skal kunne

• forklare argumentasjonen i sakprosatekster

• bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet
for andres argumentasjon

• gjøre greie for et bredt register av språklige virkemidler og forklare
hvilken funksjon de har