Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  5 (Sakprosa)
   
  KAP. 5. SAKPROSA
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sakprosa"I have a dream..." Den amerikanske borgerrettighetslederen Martin Luther King jr. holder sin berømte tale under den store marsjen mot rasediskriminering i Washington DC, 28.august
(c) Scanpix/Corbis/Bettmann

Læreplanen sier at du skal kunne

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler
om litteratur ut fra egen opplevelse

• tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg
av samtidstekster

• gjøre greie for et bredt register av språklige virkemidler og forklare
hvilken funksjon de har

• skrive tekster i ulike kreative sjangrer

• vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtidstekster,
sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter
og folkediktning fra flere land

• gjøre greie for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangrer
og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i
offentligheten.