Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 2. EPISK DIKTNING
 
OPPGAVER
 
LÆRERRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Episk diktning

 (c) Scanpix/Corbis/Frank G. Major


Sandro Botticelli (f. ): Venus´fødsel, 1485–86
(c) Scanpix/Corbis/Frank G. Major

Læreplanen sier at du skal kunne

• tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt
utvalg av samtidstekster

• vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtids-
tekster, sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur,
myter og folkediktning fra flere land

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende
samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse

• skrive tekster i ulike kreative sjangrer