Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst


Her finn du nettressurs til

Tema vg1
Tema vg2
Tema vg3

Nettressursen for elevane er gratis og inneheld interaktive oppgåver som supplerer oppgåvestoffet i bøkene. Oppgåvene er knytte til dei enkelte kapitla. Oppgåvetypen NETTJAKT utfordrar intellekt og kreativitet!

Nettressursen for læraren er knytt til abonnement. Informasjon om abonnement.

Fagbokforlaget